Keskustalaisuus vaalikoneessa

Briefly in English: Today is the municipal election day in Finland. As usual, the vaalikone websites are popular. They’re recommendation engines for the elections: you fill in a quiz about your political opinions and the website recommends you candidates whose answers match your answers. Juho Snellman describes them as OkCupid for elections - I recommend his article for more information. I did some analysis on the vaalikone data from Ilta-Sanomat. Since all the data is in Finnish, the rest of the article is going to be in Finnish as well.

Usein väitetään, että keskustalaisuutta ei voi määritellä perinteisellä vasemmisto-oikeisto-akselilla tai oikeisto-liberaali-akselilla. Ainakin Helsingin Sanomien vaalikone tukee tätä ajatusta, sillä Hesarin omassa visualisaatiossa Keskustan ehdokkaat sijoittuvat tasaisesti ympäri arvokarttaa. Mikä siis yhdistää keskustalaisia?

Helsingin Sanomat on julkaissut oman vaalikoneensa ja Ilta-Sanomien vaalikoneen kysymykset ja vastaukset avoimena datana. Päätin tutkia, mitkä vaalikonevastaukset ovat erityisen tyypillisiä keskustalaisille. Tarkastelin Ilta-Sanomien vaalikoneen kysymyksiä, sillä ne suorasanaisempia kuin HS:n vastaavat. Alempana kerron siitä, miten analysoin dataa, mutta otetaan hauskin ensin eli tulokset.


Seuraavaan kahteen väitteeseen samaistuminen lisää kaikkein eniten todennäköisyyttä olla keskustan kunnallisvaaliehdokas:

 • Samaa mieltä: Koko Suomi on syytä pitää asuttuna, vaikka se tietäisikin veronmaksajille kustannuksia.
 • Eri mieltä: Hyvä veli -verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

Alla ovat tulokset muillekin suurpuolueille aakkosjärjestyksessä:

Kokoomus

 • Samaa mieltä: Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
 • Eri mieltä: On parempi, että kunta nostaa veroäyriä kuin että se leikkaa palveluistaan.

Kristillisdemokraatit

 • Eri mieltä: Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.
 • Eri mieltä: Eutanasia pitäisi sallia.

Perussuomalaiset

 • Eri mieltä: Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.
 • Eri mieltä: Monikulttuurisuus on kunnalle hyvä asia.

RKP

 • Eri mieltä: Tuloerojen kasvusta on haittaa yhteiskunnalle.
 • Samaa mieltä: Kotikuntani pitäisi ottaa aktiivisesti vastaan kotoutettavia turvapaikanhakijoita.

SDP

 • Eri mieltä: Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
 • Eri mieltä: Hyvä veli -verkostot ohjaavat kuntien päätöksentekoa.

Vasemmistoliitto

 • Eri mieltä: Julkisia palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
 • Eri mieltä: Kerjääminen kaduilla pitäisi kieltää lailla.

Vihreät

 • Samaa mieltä: Kasvisruoan määrää pitäisi lisätä kouluissa ja liharuuan vähentää.
 • Samaa mieltä: Homo- ja lesbopareilla pitää olla samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Ainakaan minulle näissä ei ollut suuria yllätyksiä. Keskustalaisilla korostuu aluepolitiikka. En tiedä mitä odotin. Hyvä veli -verkostot hieman naurattivat, mutta lienee luonnollista, että kuntavaltaa käyttävien puolueiden ehdokkaat ovat sitä mieltä, että vallankäyttö toimii. Myös Kokoomus sai korkean positiivisen kertoimen kyseiselle väitteelle.

Teknisiä yksityiskohtia

Minulla ei ole tilastotieteellistä koulutusta, joten en uskalla luvata paljoakaan tämän analyysin luotettavuudesta. Luultavasti se ei ole kovin luotettava.

Mallinsin tilannetta logistisella regressiolla. Selittävinä muuttujina ovat vastaukset kysymyksiin jatkuvalla asteikolla 1-5 (missä 1 tarkoittaa ”täysin eri mieltä” ja 5 ”täysin samaa mieltä”) ja selitettävänä muuttujana on kulloinkin analysoitavan puolueen jäsenyys. Ylle valitsin ne kaksi kysymystä, joita vastaavat kertoimet olivat suurimmat. Kertoimet voidaan tulkita vetosuhteen logaritmeina. Jätin kuitenkin vetosuhteet esittämättä, sillä en osaa arvioida niiden luotettavuutta.

HS:n vaalikonedatassa on samassa tiedostossa sekä Ilta-Sanomien että HS:n vaalikoneen kysymykset. Käytin pelkästään IS:n kysymyksiä. Toisin kuin HS:n vaalikoneessa, IS:n vaalikoneessa ei ole kuntakohtaisia kysymyksiä.

HS:n ja IS:n kuntavaalikoneen data on julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.


Comments or questions? Send me an e-mail.